یک رویکرد برای امنیت در داده کاوی با الگوریتم ژنتیک (داده ها مربوط به تشخیص بیماری)

شبیه سازی مقاله حسگر بی سیم برای الگوریتم DEEC + شبیه سازی کامل

پیش بینی تغییرات بد منجر به سرطان با یادگیری ماشین + ترجمه مقاله isi

تبدیل fft برای یک سیگنال صوتی در matlab + سورس کامل متلب

لبه یابی تصویر با دو الگوریتم مجزا + پروژه کامل در شرایط متفاوت

کاربرد منطق فازی در کنترل کامیون باری + پروژه ای کامل برگرفته از کتاب تشنه لب

شبیه سازی مقالات شبکه حسگر بی سیم در متلب

نهان نگاری تصاویر در پردازش تصویر (واترمارکینگ) + پروژه های حرفه ای

شبیه سازی مقاله: منطق فازی مبتنی بر سیستم طبقه بندی بویایی در سنسور ها

شبیه سازی مقاله: بهینه ساز اجتماع ذرات خود تنظیم با ضرایب متغیر با زمان