مجموعه سورس های کامل مرتبط با مدولاسون دامنه در متلب

رگرسیون خطی جهت فیت یک مدل خطی به داده های خطی و درجه ۲ + مثال ساده

مجموعه کامل سورس های فیلترها (پایین گذر – بالاگذر – باترورث و …) در متلب

تولید و ذخیره سیگنال صوتی برای دو ورودی فرکانس + سورس رایگان

رسم منحنی رزونانس نوسان هارمونیکی و روش تفاضل محدود (سیستم جرم و فنر)

تداخل موج ها با استفاده از متلب ، Waves – interference

استفاده از روش FDTD برای تولید موج الکترومغناطیسی در متلب

استفاده از روش FDTD برای حل معادله موج اسکالر در متلب

انیمیشن حرکت آرمیچر داخل میدان مغناطیسی (استاتور) یک موتور dc

انیمیشن حرکت یک اهنربا داخل یک سیم پیچ با نرم افزار متلب