جزوه آموزشی متلب همراه با مثال های کاربردی

پاکت سیگنال در متلب یا Signal envelope

مدل فرمان برقی ساده در متلب ( electric power steering)

عملکرد نقشه برداری بیضی ساده در متلب

مثالی ساده از فایل mex در متلب

مثالی از کنترل گروه ها ensemble با استفاده از مدل جرم و فنر در متلب

مثال بهینه سازی الگوریتم ژنتیک genetic algorithm در متلب

مثالیاز الگوریتم pso پرندگان و ماهی ها در متلب

مثالی از بهینه سازی simulated annealing در متلب

مثالی از روش simplex method در متلب