مثالی از Tidal ellipse در متلب

مجموعه کامل سورس کدهای تحلیل مولفه اساسی Principal Component

مجموعه کامل سورس های تطبیق الگو یا Template Matching در متلب

مجموعه کامل سورس های فیلترها (پایین گذر – بالاگذر – باترورث و …) در متلب

مجموعه کامل سورس های بهینه سازی تبرید (SIMULATED ANNEALING) در متلب

مجموعه کامل سورس های شبکه عصبی مصنوعی در متلب

آشنایی با سیستم الکترونیکی خودرو

قوانین اساسی در برق

معرفی و آشنایی با ریز پردازنده ۶۳۰۵ + فایل پی دی اف رایگان

کاربرد شبکه های عصبی در شبکه های قدرت