مجموعه کامل سورس های روش اجزاء محدود در متلب

در زیر تمامی سورس های مرتبط با روش اجزاء محدود در متلب لیست گردیده است. با خرید اشتراک های یک ماهه – سه ماهه و شش ماهه به تمامی این کد ها و همچنین سایر پروژه ها بالغ بر ۶۰۰۰ کد دسترسی خواهید یافت. این بخش روزانه در حال آبدیت بوده و جدیدترین پروژه ها قرار داده می شود. برای مشاهده هر یک روی آن کلیک نمائید. 

پروژه 1
معرفی روش اجزاء محدود FEM در متلب
پروژه 2
پیش پردازش در روش اجزاء محدود در متلب
پروژه ۳
لبه یابی دو بخشی بازگشتی با استفاده از روش اجزاء محدود در متلب
پروژه ۴
محاسبه ارتفاع TETRAHEDRONS با روش المان محدود در متلب
پروژه ۵
تحلیل روش المان محدود یک عنصر میله ای با نقاط ندال ۲*۳ در متلب
پروژه 6
حل معادلات لاپلاس اجزاء محدود FEM در متلب
پروژه 7
تولباکس اجزاء محدود FEM برای مکانیک جامدات در متلب
پروژه 8
راه حلی برای تبدیل دیفیوژن اجزاء محدود FEM با متلب
پروژه 9
شبیه سازی FEM برای میکروستریپ به کمک متلب
پروژه 10
روش اجزائ محدود برای جامدات ایزو پارامتریک شفاف در متلب
پروژه 11
راه حل FEM برای حل جامد HEXAHEDRAL در متلب
پروژه 12
طراحی میزان استرس پارامترهای مستطیلی با استفاده از روش FEM در متلب
پروژه 13
شبیه سازی FEM برای یک خازن صفحه موازی در متلب
پروژه 14
روش المان محدود برای صفحه REISSNER MINDLIN ایزوپارامتریک در متلب
پروژه 15
روش المان محدود برای استرس صفحه مستطیلی ایزوپارامتریک (پروژه دوم)
پروژه 16
مونتاژ سریع سختی و ماتریس در روش المان محدود با استفاده از عناصر گره NODAL در متلب
پروژه 17
مونتاژ سریع سختی و ماتریس در روش المان محدود با استفاده از عناصر لبه EDGE در متلب
پروژه 18
روش المان محدود برای پارامتریک مستطیل REISSNER MINDPLIN پوسته منحنی در متلب
پروژه 19
روش المان محدود FEM برای صفحات کیرشهف مستطیلی در متلب
پروژه 20
میزان استرس صفحات مثلثی با استفاده از روش اجزاء محدود در متلب
پروژه 21
میزان استرس صفحات مثلثی ایزوپارامتریک با استفاده از روش اجزاء محدود در متلب
پروژه 22
مثالی از روش اجزاء محدود یک بعدی در متلب
پروژه 23
روش المان محدود برای صفحات پارامتریک مستطیل REISSNER MINDPLIN در متلب
پروژه 24
روش اجزاء محدود برای صفحات کیر شهف HERMITAIN FAMILY پارامتریک در متلب
پروژه 25
صفحات مثلثی گره های مرکز ثقل و میانی با استفاده از روش FEM در متلب
پروژه 26
روش المان محدود برای ایزوپارامتریک مستطیل REISSNER MINDPLIN پوسته منحنی در متلب (پروژه دوم)
پروژه 27
تولید مش اتوماتیک MESH2D در متلب به کمک FEM
پروژه 28
روش المان محدود برای HJFEM LITE در متلب
پروژه 29
تجزیه و تحلیل TRUSS به کمک المان محدود در متلب
پروژه 30
کاربرد روش المان محدود برای مساله استرس هواپیما در متلب
پروژه 31
گره های DG و روش گالرکین منقطع (DISCONTINUOUS GALERKIN METHODS) در متلب
پروژه 32
تجزیه و تحلیل CPR در FEM به کمک متلب
پروژه 33
تولید مش مثلثی با کمک روش اجزاء محدود در متلب
پروژه 34
تجزیه و تحلیل FEM با بهینه سازی در صفحات کامپوزیت لمینت با FSDT در متلب
پروژه 35
تابع مش (MESH) اتوماتیک برای روش اجزائ محدود HETEROSIS FEM با تکنیک فیلتر مدولار در متلب
پروژه 36
تولباکس روش اجزاء محدود در متلب
پروژه 37
تجزیه و تحلیل ماتریس ساختار نوار دو بعدی (MABS2D) به کمک FEM در متلب
پروژه 38
تجزیه و تحلیل ماتریس ساختار نوار سه بعدی (MABS3D) به کمک FEM در متلب
پروژه 39
تجزیه و تحلیل روش اجزاء محدود توسعه یافته در متلب
پروژه 40
توزیع شار مغناطیسی با کمک FEM در متلب
پروژه 41
روش اجزاء محدود برای انتخاب عناصر متصل به صفحه ارتونرمال در متلب

 


مجموعه: پروژه های ویژهبرچسب ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *