قوانین اساسی در برق

واحد کنترل الکترونیک ECU

پایان نامه وورد کامل: مطالعه بکارگیری خطوط HVDC در شبکه انتقال

مقاله: طراحی یک فیلتر فازی برای تخمین جریانهای موتور سنکرون آهنربای دائم

خطی سازی استپ موتور دو فاز (موتور پله ای) – موتور در شرایط غیر خطی

Operating Multiple Induction Motors Using a Single Inverter

شبیه سازی کامل یک پروژه با فیلتر کالمن در متلب + آموزش

شبیه سازی مقاله: مدولار دو سویه چند سطحی DC-DC با تبدیل ساختار مثلثی

شبیه سازی رایگان و کامل یک خط VSC-HVDC در ام فایل متلب

طراحی یک کنترل کننده PID در متلب + توضیحات کامل