رمز ارز Alchemix یا ALCX

رمز ارز Hifi Finance یا MFT

رمز ارز BarnBridge یا BOND

رمز ارز MonaCoin یا MONA

رمز ارز Elitium یا EUM

رمز ارز Wanchain یا WAN

رمز ارز Cream Finance یا CREAM

رمز ارز Orbit Chain یا ORC

رمز ارز Zelwin یا ZLW

رمز ارز Symbol یا XYM