شیء های callback در متلب

تجزیه و تحلیل نمودار صحنه یک فایل collada برای تولید لیستی از صحنه های اولیه در MATLAB

مساله Voip برای یک بخش از اجرای سیمولینک در متلب

طراحی Wing در متلب

کنترل و مانیتور بی سیم یک led با استفاده از xbee در متلب

یک مثال ساده از فیلتر نویز در متلب (فایل PDF و راهنمای متلب)

فیلتر وینر Wiener کرنل جهت تخمین کرنل در متلب

نمایش سیستم های پویا در متلب

بررسی کد متلب Dsss در مدولاسیون QPSK برای دامنه های جامپ متفاوت