مجموعه کامل سورس کدهای تشخیص گفتار Speech Recognition

استفاده از FFT با نمونه برداری ۸ کیلوهرتز برای اسپکترومتر Sliding در متلب