رمز ارز Celsius یا CEL

رمز ارز Elrond یا EGLD

رمز ارز BitTorrent یا BTT