آموزش کامل صرافی هات بیت hotbit

در این پست به آموزش دقیق و کامل صرافی هات بیت hotbit می پردازیم. این آموزش در قالب فیلم گردآوری شده است. طریقه ثبت نام، خرید های ETF هات بیت، بخش بندی قسمت های مختلف ارز ها و دیگر نکات مربوط به صرافی هات بیت پرداخته می شود.