بهینه سازی چند هدفه ، الگوریتم ازدحام ذرات zdt ، kur ، sch در متلب

شبیه سازی بهینه سازی چند هدفه ، الگوریتم pso و ZDT, KUR, SCH در متلب

الگوریتم های تکاملی برای بهینه سازی چند هدفه : روشها و کاربردها