روش تنظیم سطوح برای قطعه بندی تصویر در متلب

روش سکانت Secant در متلب (پروژه ۱)

تبدیل هاف Hough دو بعدی در متلب

قانون ذوزنقه یا Trapezoidal Rule در متلب

مودم مدولاسیون دامنه ربعی ۱۶ qam کریر در متلب

استفاده از Ray casting برای تجهیز موقعیت یابی در روبات های موبایل با متلب

برنامه تحلیل Discriminant یا (DAP) در متلب

مجموعه کامل سورس های رگرسیون لوجستیک در متلب

مجموعه کامل سورس های درونیابی دوخطی Bilinear در متلب

شبیه سازی مودم Cdma برای دو کاربر در متلب