مجموعه کامل سورس های تطبیق الگو یا Template Matching در متلب

مثالی از رنگ های تم مایکروسافت آفیس Msocolor در متلب