مثالی از Tidal ellipse در متلب

ویژگی های دامنه زمانی Time domain با متلب

صحت داده های باینری در متلب

تولید جداول Truth table در متلب (پروژه ۲)

کدی از Turbo coding برای کدگذاری generic rsc در متلب

کد برنامه الگوریتم ژنتیک ساده با قدرتمند سازی عملکرد پیشرفته در متلب

کد برنامه radial (rbf) redes neuronales در متلب

حل یک مساله با bvp4c در متلب

فیلتر trilatera دو بعدی در MATLAB