مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و نهم)

حل مثال chebpack برای معادلات دیفرانسیل و انتگرالی ها در متلب