مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی و هشتم)

جعبه ابزار تشخیص چهره phd در MATLAB (پروژه ۲)

جعبه ابزار تشخیص چهره در MATLAB