مجموعه کامل سورس کدهای تحلیل مولفه اساسی Principal Component

برنامه تحلیل Discriminant یا (DAP) در متلب