مجموعه کامل سورس های شبکه عصبی مصنوعی در متلب

آموزش و شبیه سازی یک شبکه عصبی پیش خور چندلایه (feedforward) در متلب