کمینه سازی نرم وزنی چند کاناله برای حذف نویز صدای تصویر رنگی واقعی + کد متلب رایگان

پروژه ۲۲۰۸: شبیه سازی مقاله

عنوان مقاله انگلیسی:

Multi-channel Weighted Nuclear Norm Minimization

for Real Color Image Denoising

چکیده:

اکثر الگوریتمهای حذف نویز موجود برای تصاویر مقیاس خاکستری مطرح می شوند. گسترش انها برای حذف نویز تصویر رنگی بدیهی نیست زیرا امارهای صدا در کانالهای R،G و b می تواند برای تصاویر صدا دار واقعی، بسیار متفاوت باشد. ما در این مقاله یک الگوی بهینه سازی چند کاناله (MC) را برای حذف نویز تصویر رنگی واقعی تحت چهارچوب کمینه سازی نرم وزنی چند کاناله (WNNM) پیشنهاد می کنیم. ما به منظور استفاده از تکرار اطلاعات کانال بر تکه های RGB تمرکز می کنیم و برای تعادل درستی داده های سه کانال با توجه به تفاوتهای امارهای صدای انها ،یک ماتریس وزنی را معرفی می کنیم. الگوی پیشنهادی MC-WNNM یک را ه حل تحلیلی ندارد. ما انرا بصورت یک مساله خطی با برابری محدود مجددا فرمول بندی می کنیم و ان را از طریق روش تغییر مسیر ضرایب افزایش حل می کنیم. هر مرحله به روزرسانی جایگزین یک راه حل بسته دارد و این همگرایی را می توان تضمین کرد. ازمایشهای مربوط به مجموعه داده های تصویر صدادار واقعی و ساختگی ،برتری MC-WNNM پیشنهادی را برروشهای حذف نویز وضعیت هنر نشان می دهند.

دانلود رایگان :

دانلود رایگان پروژه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *