پروژه کامل پیاده سازی یک شبکه عصبی مصنوعی در متلب + ویژه

پروژه 634: شبیه سازی در متلب (ام فایل) + فیلم اجرای کد

پروژه کامل و دقیق از پیاده سازی یک شبکه عصبی مصنوعی در این پست بحث گردیده است. در این کد برنامه به بررسی، کلاس بندی و کانولوشن 10 تصویر از گربه پرداخته شده است. ابتدا با استفاده 10 تصویر شبکه عصبی آموزش داده می شود و سپس در انتها برنامه با یک تصویر مورد تست قرار می گیرد. در انتها برخی نتایج نشان داده شده است. فانکشن های زیر بطور دقیق کد نویسی شده است. 

% ConvolutionalNN - ConvolutionalNN
% ImageArray - Read in an array of images
% Softmax - Finds maximum using the logistic function
% TestNN - Test a neural net using random weights
% TrainNN - Train a neural net
% Activation - Implement activation functions
% ConvolutionLayer - Convolution layer for a neural net
% Convolve - Convolve two matrices
% FullyConnectedNN - Create a fully connected neural net
% Pool - Pool values from a 2D array
% ScaleImage - Scale an image by powers of 2.

مقیاس های تصاویر بصورت توان 2 انجام شده است. 

داخل کد ها توضیحات لیبل گذاری شده است. 

برخی نتایج حاصل از اجرای کد:

 

دانلود سورس متلب در ادامه ....

این محتوا برای مشترکان محدود می باشد
خرید اشتراک
ورود به حساب کاربری