مجموعه سورس کدهای مرتبط با تبدیل موجک یا Wavelet Transform در متلب

در زیر تمامی سورس های مرتبط با تبدیل موجک یا Wavelet Transform در متلب لیست گردیده است. با خرید اشتراک های یک ماهه – سه ماهه و شش ماهه به تمامی این کد ها و همچنین سایر پروژه ها بالغ بر ۶۰۰۰ کد دسترسی خواهید یافت. این بخش روزانه در حال آبدیت بوده و جدیدترین پروژه ها قرار داده می شود. برای مشاهده هر یک روی آن کلیک نمائید.

پروژه 1
موجک هارمونیک برای تبدیل موجک یا WAVELET TRANSFORM در متلب
پروژه 2
حل معادلات دیفرانسیل عددی براساس تبدیل موجک در متلب
پروژه ۳
تبدیل موجک هار HAAR WAVELET در متلب
پروژه ۴
تبدیل موجک پیوسته و عکس آن در متلب
پروژه ۵
تبدیل موجک برکلی BERKELEY در متلب
پروژه 6
تبدیل موجک DAUB 6 در متلب
پروژه 7
تبدیل موجک COIF 18 در متلب
پروژه 8
تبدیل موجک COIF 12 در متلب
پروژه 9
تبدیل موجک DAUB 8 در متلب
پروژه 10
تبدیل موجک COIF 24 در متلب
پروژه 11
تبدیل موجک استعماری EMPIRICAL در متلب
پروژه 12
تبدیل موجک DAUB 4 در متلب
پروژه 13
تبدیل موجک برای کدگذاری تصاویر در متلب
پروژه 14
تبدیل موجک BIORTHOGONAL در متلب
پروژه 15
مثالی از تبدیل موجک هار در متلب
پروژه 16
تبدیل موجک مورلت MORLET پیوسته در متلب
پروژه 17
یک مثال ساده از واترمارک تصویر با تبدیل موجک در متلب
پروژه 18
محاسبه انرژی تبدیل موجک نسبی در متلب
پروژه 19
تجزیه موجک برای تصاویر در متلب
پروژه 20
تبدیل موجک DAUB 10 بدون توابع ساختاری در متلب
پروژه 21
تبدیل موجک DAUB 14 بدون توابع ساختاری در متلب
پروژه 22
تبدیل موجک DAUB 16 بدون توابع ساختاری در متلب
پروژه 23
تبدیل موجک DAUB 18 بدون توابع ساختاری در متلب
پروژه 24
تبدیل موجک COIF6 بدون توابع ساختاری در متلب
پروژه 25
تبدیل موجک DAUB 12 بدون توابع ساختاری در متلب
پروژه 26
تبدیل موجک دوبعدی به روش LIFTING در متلب
پروژه 27
پیاده سازی یک ماتریس با تبدیل موجک هار در متلب
پروژه 28
فشرده سازی تصاویر با استفاده از تبدیل موجک در متلب
پروژه 29
تبدیل کسینوسی گسسته نسبت به تبدیل موجک گسسته در متلب
پروژه 30
تبدیل موجک گسسته در حالت DAUB2 در متلب
پروژه 31
تبدیل موجک برای فشرده سازی تصاویر با استفاده از SOFM در متلب
پروژه 32
تولباکس تبدیل موجک در متلب
پروژه 33
فشرده سازی تصویر با استفاده از SOFM و موجک در متلب
پروژه 34
کدگذاری موجک برای تشخیص گفتار در متلب
پروژه 35
تبدیل موجک گسسته یک بعدی و دو بعدی در متلب
پروژه 36
تغییر شکل غیر فعال با تبدیل موجک مختلط در متلب
پروژه 37
پنهان کردن داده های تحریف شده بر اساس تبدیل موجک در متلب
پروژه 38
تبدیل موجک و تبدیل WALSH برای فشرده سازی تصویر حالت رنگی و خاکستری در متلب
پروژه 39
فشرده سازی تصاویر رنگی RGB با استفاده از تبدیل موجک در متلب
پروژه 40
تبدیل ALPERT و تولباکس آن و همچنین تبدیل موجک در متلب
پروژه 41
تبدیل موجک ساختار درختی با تجزیه ماتریس ورودی در متلب
پروژه 42
تجزیه و فشرده سازی تصویر رنگی با استفاده از تبدیل موجک ترکیبی و تبدیل کسینوسی در متلب
پروژه 43
بازسازی تبدل موجک هار بدون توابع داخلی در متلب
پروژه 44
تبدیل موجک روی مش ها در متلب
پروژه 45
معیار تجزیه موجک در MATLAB
پروژ 46
طیف مقیاس در تبدیل موجک با متلب

مجموعه: پروژه های ویژهبرچسب ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *