انیمیشن حرکت آرمیچر داخل میدان مغناطیسی (استاتور) یک موتور dc

کد متلب برای نمایش میدان مغناطیسی دسته ای از سیم های موازی + قانون بیو−ساوار

سورس متلب: فیلتر کالمن توسعه یافته برای یک موتور پله ای دو فاز

مقاله: طراحی یک فیلتر فازی برای تخمین جریانهای موتور سنکرون آهنربای دائم

خطی سازی استپ موتور دو فاز (موتور پله ای) – موتور در شرایط غیر خطی

کنترل سرعت یک موتور dc در متلب + سورس کد رایگان

طراحی کامل ماشین سنکرون قطب برجسته در متلب + توضیحات کامل

شبیه سازی مقاله: شبیه سازی موتور القایی تک فاز تغذیه شونده با سیکلوکانورتر

استفاده از اینورتر Z-Source دوسویه برای راه اندازی خودروهای الکتریکی ترکیبی

سورس مقاله: تاثیر ادوات FACTS روی پایداری شبکه متصل به ژنراتور القایی دو سو