قوانین اساسی در برق

تحقیق ۲۰۸۹ : قوانین اساسی در برق

قانون اُهم:

با توجه به این که ولتاژ باعث جاری شدن جریان الکتریکی در مدار بسته می شود و مقاومت با عبور جریان مخالفت می کند رابطه بین ولتاژ جریان و مقاومت وجود دارد که اولین بار توسط جرج سیمون اهم فیزیک دان آلمانی کشف شد و به نام قانون اُهم معروف است این قانون به صورت زیر بیان می شود مقدار جریان در یک مدار جریان مستقیم با ولتاژ آن نسبت مستقیم و مقاومت آن نسبت معکوس دارد اگر شدت جریان I بر حسب آمپر A ولتاژ بر حسب ولت باشد مقاومت بر حسب اُهم (R) خواهد بود.

مثال: جریانی را که از یک مصرف کننده ۳ اهمی با ولتاژ ۶ ولتی عبور می کند محاسبه نماید. مقدار و ولتاژ را در حالتی جریان ۲ آمپر از مقاومت ۱۰۰ اهمی عبور می کند حساب کنید.

مقدار جریان در یک مدار AC با ولتاژ آن رابطه مستقیم و با مقاومت ظاهر آن (امپدانس) نسبت معکوس دارد (واحد امپدانس نیز اهم می باشد).

قانون ژول: 

ژول  W=RI22t  w.sJ  

در اثر عبور جریان الکتریکی از مقاومت اهمی انرژی الکتریکی به حرارت تبدیل می شود قانون ژول می گوید که کار یا انرژی گرمائی حاصل عبور جریان در یک هادی با مقاومت الکتریکی هادی R توان دوم شدت جریان و مدت زمان عبور جریان نسبت مستقیم دارد. اگر جریانی به شدت ۴ آمپر به مدت یک ساعت از کابل نازکی به مقاومت ۲۰ اهم بگذرد چه مقدار مقاومت الکتریکی در کابل به صورت گرما اتلاف می شود؟

 قانون ولتاژ:

بنابر قانون ولتاژ مجموع ولتاژها در سراسر یک مدار بسته (حلقه) برابر با صفر یا به عبارت دیگر مجموع ولتاژهای تولید شده برابر آفت ولتاژهای مدار o =–v+IR

 قانون جریان:

بنابر قانون جریان مجموع جریان های وارده به یک نقطه یا کره برابر با مجموع جریان های خارج شده از آن نقطه است اگر جریان های ورودی را با علامت مثبت و جریان های خروجی را با علامت های منفی مشخص کنیم می توان نتیجه گرفت مجموع گیری جریان ها در هر نقطه از مدار الکتریکی برابر صفر می باشد.

دستگاه های اندازه گیری:

به منظور سنجش کمیت های مختلف الکتریکی از دستگاه های اندازه گیری متناوب استفاده می شود که در قسمت های قبل با سه دستگاه اهم متر، ولت متر و آمپرمتر و نوع نصب آنها آشنا شدیم این دستگاه ها در بازار دارای انواع مختلف می باشد. یک آمپرمتر که انواع آن عبارتند از آمپرمتر انبری یا چنگکی اصول کار این نوع دستگاه بر اساس القاء می باشد مانند ترانسفورماتور جریان عمل می کند در صورتی که یک سیم برق دار را از وسط گیره آن عبور دهیم میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچی را در انبر دستگاه جاسازی شده قطع می نماید و در آن جریان جاری می شود سپس این جریان به داخل دستگاه منتقل شده و با یک نسبت **** مقدار جریان سیم را نشان می دهد در شبکه تک فاز برای اندازه گیری جریان توسط این دستگاه باید انبر آن در یکی از سیم ها (فاز یا نول) قرار گیرد. اگر هر دو سیم فاز و نول در داخل انبر قرار گیرد هیچ جریانی را نشان نمی دهد و در شبکه های سه فاز هر یک از فازها باید جداگانه در مسیر انبر دستگاه قرار بگیرد و در صورتی که هر سه سیم سه فاز در درون انبر قرار بگیرد باز هم هیچ جریانی در دستگاه اندازه گیری نمی شود.

نوع دوم آمپرمترها آمپرمتر روی میزی می باشد که این دستگاه معمولاً قادر است جریان های کمی را اندازه بگیرد و با داشتن یک کلید **** می توان مقادیر مختلف جریان را اندازه گیری نمود.

نوع سوم آمپرمترهای تابلویی از این نوع عمدتاً در تابلوهای برق شامل تابلوهای فرمان و توزیع استفاده می شود و چون جریان عبوری در این تابلوها زیاد است معمولاً از ترانس جریان یا (ct) نصب شده در روی شینهای تابلو استفاده می شود.

ولت مترها به طور کلی از نظر ساختمان به دو دسته آنالوگ یا عقربه ای و دیجیتال تقسیم بندی می شود همچنین از نظر نوع کاربرد دارای نوع تابلویی و رومیزی می باشد.

فرکانس متر:

این دستگاه قادر است فرکانس جریان متناوب را اندازه گیری کند که این مقدار در شبکه ایران ۵۰ هرتز در ثانیه می باشد. فرکانس به طور موازی نصب می شود دارای انواع مختلفی می باشد:

الف) نوع عقربه ای

 ب) نوع ارتعاشی یا تیغی

ج) نوع دیجیتالی کسینوس فی متر

ضریب توان سنج:

دستگاهی است که اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان مدار را نشان می دهد. هرچه عدد این دستگاه نشان می دهد به یک نزدیک تر باشد مدار از نظر مصرف توان غیرمفید و فعلیت برتری دارد. این دستگاه دارای دو نوع آنالوگ و دیجیتال می باشد. کسینوس فی مترها در بازار به دو نووع ۳ فاز و تک فاز پیدا می شود.

کسینوس فی مترها چنانچه در نوع عقربه ای عقربه در جهت نادرست و در نوع دیجیتال فلش جهت نادرست مشخص شود یا نمایان شود می توان با عوض کردن دوسر بولبین جریان این اشکال را برطرف نمود.

کنتورها:

دستگاه هایی هستند که برای سنجش توان الکتریکی به کار می روند و قادر است هم توان اکتیو و هم توان راکتیو را اندازه گیری نمایند. از نظر تعداد فاز به ۳ فاز و تک فاز و از نظر تعداد تعرفه به یک تعرفه و چندتعرفه تقسیم بندی می شود.

در کشورما تا کنتورها دو تعرفه موجود می باشد همچنین از نظر ساختمان دارای سه نوع می باشد. نوع آنالوگ دارای دیسک یا شماره انداز نوع دیجیتال که فاقد دیسک و شماره انداز است و نوع سوم ترکیبی ۲ کنتور می باشد هم به صورت آنالوگ و هم دارای صفحه دیجیتالی در کنتور مادوطرفه آنالوگ اعم از اکتیو و راکتیو تعرفه توسط ساعت کنتور عوض می شود.

انوع کلیدها در صنعت برق:

کلیدها از نظر نوع عملکرد به دو دسته کلیدهای دستی و کلیدهای اتوماتیک تقسیم بندی می شوند.

انواع کلیددستی عبارتند از: کلید تیغه ای یا اهرمی که کلید فیوزهای دستی را شامل می شود و کلیدهای گردان مانند کلیدهای زبانی و غلتکی که کلیدهای غلتکی به دلیل فرسایش بیشتر از کلیدهای زبانی استفاده می شود کلیدهای زبانی مانند کلیدهای مانند صفریک تک فاز و سه فاز کلیدولت کلید چپ گرد و راست گرد کلید ستاره مثلث و کلید دلاندر هر میله خودکار یا اتوماتیک شامل کنتاکتور که از راه دور فرمان می گیرد: از مزایای استفاده از این کلید این است که در هنگام قطع شدن برق مدار قطع نموده و پس از وصل مجددداً برق از روشن شدن بی موقع دستگاه یا مدار جلوگیری می کند.

کلیدهای قدرت دیژنکتور: علاوه بر اینکه یک کلید قطع جریان می باشد در مقابل اتصال کوتاه و جریان اضافی از خود واکنش نشان می دهد و مدار را قطع می کند دیژنکتورها دارای انواع مختلفی می باشد.

دیژنکتور روغنی:

که روغن عایق سازی بین دو کنتاکها خفه کردن بین جرقه گیرها ناشی از کلیدزنی استفاده می شود.

دیژنکتور مجهز به خلع: در این نوع کلید عوامل بین کنتاکها خالی از هوا می باشد بنابراین در هنگام کلیدزنی با توجه به اینکه وجود هوا باعث ایجاد جرقه می گردد و محفظه این کلید فاقد هوا است جرقه بسیار ناچیزی رخ می دهد و از آسیب شدن کلید جلوگیری می شود.

در این نوع کلیدها یک کپسول هوا فشرده است در زیر کنتاک کلید قرار دارد که در هنگام قطع و وصل کلید هوا با فشار از این کپسول به محفظه کلید وارد شده و جرقه ایجاد شده را سریعاً پراکنده می کند.

کلید گازی:

که معمول ترین نوع کلیدهای قدرت می باشد در این کلید از گاز هگزافلور گوه گرد در محفظه کلید استفاده شده است خاصیت این گاز بی رنگ و بی بو می باشد این است هرچه درجه حرارت افزایش یابد درصد عایقی آن بالا می رود و از ایجاد جرقه در کلید جلوگیری می نماید.

مدارهای سه فاز: با توجه به اینکه انرژی تولید شده در کشور ما توسط مولدهای سه فاز تولید می گیرد ژنراتور نصب شده در نیروگاه ها همه به صورت اتصال ستاره است بنابراین تحلیل مدارهای سه فاز از اهمیت بسیار برخوردار می باشد تمام مصرف کننده هایی که توسط برق سه فاز تغذیه می شوند عمدتاً با دو اتصال ستاره و یا مثلث کار می کند.

قدرت یک مصرف کننده در حالت ستاره نسبت به حالت مثلت یک سوم می باشد روابط به دست آوردن توانهای اکتیو و راکتیو ظاهر در هر دو اتصال ستاره و مثلث مشابه یکدیگر می باشد و از همان روابطی که قبلاً در مورد محاسبه این توان ها گفته شده است به دست می آید.

«ایمنی»

قسمت برق دار:

هر سیم یا هادی دیگر در شرایط عادی تحت ولتاژ الکتریکی باشد همچنین هادی خنثی و قطعات دیگر به آن متصل است قسمت برق دار نامیده می شود.

بدنه هادی: قسمتی است که هادی برق دار نیست ولی ممکن است در اثر بروز نقصی برقدار شود.

قسمت هادی است که جزئی از تاسیسات الکتری را تشکیل نداده است.

جریان مجاز: مقدار ثابت از جریان است که در شرایط معین بدون این که دما وضعیت تادول هادی از میزان معینی تجاوز کند می تواند از آن عبور کند.

اضافه جریان: هر جریانی است که بیش از جریان اسمی باشد.

جریان اضافه بار: اضافه جریانی است که در مدار سالم از نقاط الکتریکی به وجود آمده باشد.

جریان اتصال کوتاه: اضافه جریان است که در اثر متصل شدن دو نقطه با ولتاژهای مختلف در مورد کار عادی از طریق مقاومت ظاهر بسیار کم به وجود آمده باشد.

جریان اتصال بدنه: جریانی است که در اثر خرابی عایق و یا در اثر اتصال هادی به بدنه به وجود آید.

دلایل استفاده از برق:

انرژی الکتریکی پاکیزه است.

به سهولت قابل انتقال است.

به آسانی به انرژی های دیگر که مورد نیاز بیشتر می باشد قابل تبدیل می باشد.

علل عمده حریق های ناشی از برق:

حرارت اضافه کابلها و تجهیزات الکتریکی در اثر اضافه با هادی ها

حرارت ایجاد شده در اثر شل بودن اتصالات مدار الکتریکی

جریان های نشتی حاصل از عایق ضعیف و نامناسب

حرارت ناشی از اضافه جریان ایجاد اتصال کوتاه در مدار

برق گرفتگی:

مهم ترین محصول حفاظتی در برابر برق گرفته های غیرمستقیم:

۱_ جلوگیری از جریان الکتریکی به بدن انسان

۲- جلوگیری از خروج جریان الکتریکی از بدن

۳- محدود کردن جریان خروجی از بدن

۴- قطع خودکار مدار تغذیه به محض بروز حادثه

خطرات برق گرفتگی:

خطرات اولیه :

۱- شوک های الکتریکی

۲- سوختگی ها

اتصال بدنه: عبارتند از اتصال یکی از سیم های حامل جریان برق به بدنه دستگاه

اتصال کوتاه: عبارتند از اتصال دو سیم لخت به یکدیگر که نسبت به هم اختلاف پتانسیل الکتریکی داشته باشد به عبارت دیگر فاز به فاز یا فاز به نول

اتصال زمین: عبارت از اتصال یکی از سیم های حامل جریان

انواع حفاظت کننده ها:

فیوزها- رله ها و کلیدها

فیوزها:

ساده ترین و قدیمی ترین وسایل حفاظتی فیوزها هستند که برای اتصال کوتاه در مدار به صورت سری قرار می گیرند با بازشدن ایلمنت در فیوز مدار قطع می شود.

فیوز فشنگی : در فشار ضعیف استفاده می شود.

فیوز اتوماتیک : در فشار ضعیف استفاده می شود مدار را در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار حفاظت می کند این نوع فیوز که Af در هنگام عبور جریان بیش از قطع مدار می شود با فشار یک شاستی دوباره می توان آن را تجدید کرد.

فیوز کارتریج: از فیوزهای انگلیسی (به صورت گرد از جنس چینی) که درفشار ضعیف استفاده می شود.

فیوز کاردی یا فشاری HH.NH در فشار ضعیف و فشار قوی استفاده می شود.

فیوز ترانسفورماتور کات اوت: از آن برای حفاظت ترانس ماتور استفاده می شود

فیوز روغنی : در جاهایی که احتمال انفجار وجود دارد استفاده می شود (ایلمنت آن داخل روغن قرار می گیرد و روغن جرقه را سریع خاموش می کند.)

فیوز LS: این فیوز مخصوص حفاظت سیم ها است و قدرت قطع آن از فیوزهای NH کمتر است.

فیوز NH : این فیوز فشار ضعیف با قدرت قاطع زیاد برای حفاظت سیم ها و کابل ها و در توزیع با قدرت های زیاد در یک عبارت ولتاژ کم و توان بالا به طوری که می توان جریان های تا ۲۵ آمپر را با اطمینان قطع کند.

فیوز HH: فیوز فشارقوی با عبور قدرت قطع زیاد است و برای حفاظت دستگاه و تاسیسات الکتریکی در مقابل اثرات دینامیکی جریان اتصال کوتاه به کار می رود چنانکه از آنها می توان در شبکه های با قدرت اتصال کوتاه تا ۴۰۰۰ میلیون ولت استفاده کرد.

فیوز HS : این فیوز با ظرفیت قطع کنندگی بالا برای حفاظت بخش های الکتریکی در برابر اثرات حرارت جریان اتصال کوتاه به کار می رود آنها را روی سکسیونرهای قابل قطع در زیر بار سوار می کنند.

فیوز سریع: پس از عبور جریان بیش از اندازه فیوز به سرعت مدار را قطع می کند.

فیوز تاخیری: در جایی که جریان اضافی کوتاه مدت نباید باعث قطع مدار شود از این فیوز استفاده شود.

رله ها:

از دیگر وسایل حفاظت کننده هستند که هنگام وقوع خطا قسمت معیوب را از شبکه جدا می کنند و از گسترش خط و کار افتادن بقیه قسمت های سیستم جلوگری می شود به طور خلاصه تامین مستمر برق را دستگاه ها و وسایل حفاظتی تامین می کند که به آنها رله حفاظتی یا خود رله می گویند.

ونلفیمه رله: این است که در موقع پیش آمد خطا در محل از شبکه بوق آن را متوجه شده شدت آن را سنجید و دستگاه خبری را آماده کند و یا در صورت لزوم خود رسماً وارد عمل شده و سبب قطع مدار الکتریکی می شود.

۱- رله سنجش

۲- رله زمانی

۳- رله های جهت یاب

۴- رله خبردهنده

۵- رله کمکی

……

دانلود کامل این مقاله به صورت رایگان ….

دانلود کامل مقاله


مجموعه: الکترونیک, الکترونیک قدرت, پروژه های تحقیقاتیبرچسب ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *