دیافراگم حلقوی با ثابت EQ و با انتگرال عددی رایلی Rayleigh-Sommerfield

پروژه ۲۱۰۲: سورس کد کامل در متلب در این پروزه به بررسی دقیق و کامل دیافراگم حلقوی با ثابت EQ و با … ادامه خواندن دیافراگم حلقوی با ثابت EQ و با انتگرال عددی رایلی Rayleigh-Sommerfield