رمز ارز PANTHEON X یا XPN

جزوه آموزشی متلب همراه با مثال های کاربردی

خواندن envihdr در متلب (پروژه دوم)

تولید کننده سیگنال کانال محو Rayleigh در متلب

اعداد تصادفی از توزیع های ساده simple distributions در متلب

طرح و مقایسه هیستوگرام ها compare histograms در متلب

طرح یک هیستوگرام تک متغیره گروه بندی شده grouped univariate در متلب

میدان سرعت طرح سه بعدی در متلب

بردارهای سه بعدی در متلب

طرح سه بعدی پیکان بردارها vectors arrow در متلب