شبیه سازی مقاله رفتار دینامیکی ژنراتورهای القائی با تغذیه دوگانه حین افت ولتاژ سه فاز

کنترل تطبیقی PID با شبکه های عصبی BP ،در دمای اگزوز میکرو توربین گازی

شبیه سازی مقاله خورشیدی: مدل یک ماژول خورشیدی در متلب

تعیین پارامترهای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبیه سازی دینامیکی با استاندارد IEEE

شبیه سازی نیروگاه جذر و مد و موج دریا با سیمولینک matlab

اسلاید های مربوط به دوره طراح سیستم های خورشیدی و bms فنی و حرفه ای