شبیه سازی مقاله: یک شبکه واسط برای جبران سازی بین میگروگرید و شبکه سه فاز

پروپوزال آماده انتقال حداکثر انرژی از سیستم های فتوولتائیک به بار با روش MPPT آنلاین

پروپوزال آماده ساختار خطی سازی کنترل شبکه تک فاز متصل به آرایه های خورشیدی

شبیه سازی مقاله: یک استراتژی کنترلی چند منظوره برای عملکرد پایدار واحدهای DG

شبیه سازی متلب: طراحی یک سیستم چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه

شبیه سازی متلب: کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی در منابع ریز شبکه

paper: Design and Implementation of Maximum Solar Power Tracking System

کنترل هماهنگ منابع تولید انرژی پراکنده در شبکه های توزیع برق به منظور پایداری سیستم های قدرت

ردیابی نقطه ماکزیمم توان دریافتی از سلول های خورشیدی با کنترل کننده ی فازی

کنترل منابع ذخیره ساز در ریزشبکه های هایبرید AC & DC