ارسال و دریافت یک سیگنال با متلب: کوانتیزه کردن + تبدیل آنالوک به دیجیتال و بالعکس

کوانتیزه کردن سیگنال ها در متلب + توضیحات اجرای کد

تحلیل سیستم های LTI با تبدیل z در متلب + سورس کامل

پروژه کامل تبدیل Z در متلب (پاسخ پله ، پاسخ فرکانسی، صفرها و قطب ها ، مکان هندسی ریشه ها و…)

پاسخ پله و پاسخ فرکانسی یک سیگنال زمان گسسته در متلب

گسسته سازی یک سیگنال زمان پیوسته در متلب + با جزئیات

شبیه سازی فیلتر باترورث مرتبه سوم با روش اویلر در متلب

شبیه سازی رایگان: زیر مدولار برای انرژی های باینری در متلب

شبیه سازی رایگان: الگوریتم های Min-Cut/Max-Flow برای کاهش مصرف انرژی

شبیه سازی خط انتقال فیبر تک کاناله با استفاده از الگوریتم فوریه در متلب