برچسب خورده: 3- پیاده سازی فیلتر تقریبی توسط معادله ی تفاضلی در حوزه ی زمان

سورس متلب: تخمین پارامترها به کمک فیلتر کالمن توسعه یافته

پروژه ۱۰۸۴: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیحات دستورات در داخل کد خلاصه ای از کار      در این پروژه شبیه سازی و تخمین پارامترها به کمک فیلتر کالمن توسعه یافته انجام … ادامه مطلب»

توزیع یکنواخت-توزیع نرمال-توزیع لگاریتمی نرمال-توزیع نمایی-توزیع پواسون و …

پروژه da17:  شبیه سازی کامل هر یک از توزیع ها در متلب + کدنویسی در ام فایل     در این پروژه انواع توزیع های ممکن از جمله توزیع یکنواخت – توزیع نرمال – توزیع لگاریتمی … ادامه مطلب»

رسم مکان هندسی توابع تبدیل دارای ریشه های موهومی در متلب

پروژه۱۰۵۱:  سورس کامل متلب      در این شبیه سازی بررسی مکان هندسی ریشه ها برای یک تابع تبدیل دارای قطب ها و صفرهای موهومی مورد بررسی قرار گرفته است. دو پروژه برای این منظور در نظر … ادامه مطلب»

طراحی انواع فیلترهای FIR گسسته در زمان به روش پنجره کردن با متلب

پروژه۱۶۰۷: شبیه سازی کامل ام فایل در متلب + توضیحات کامل وورد  خلاصه ای از کار:  در این بسته ی ویژه به طراحی انواع فیلترهای FIR پایین گذر، میان گذر و…  با یکی از روش های … ادامه مطلب»

کتاب

کتاب جامع دستورات متلب - خرید پستی درب منزل این کتاب شامل تمامی دستورات عمومی متلب می باشد
خرید اینترنتی
web hit counter