بهبود زمان نمونه برداری برای مدولاسیون QPSK ( مدولاسیون دیجیتال )

فرستنده و گیرنده MSK یا Minimum Shift Keying + شبیه سازی کامل در متلب

طیف ارسال (Transmit spectrum) با نویز فاز و نویز گرمایی + سورس متلب