تجزیه و تحلیل سیستم توزیع مصرف انرژی در سیستم های MIMO چند کاربره متحرک

محدودیت های ظرفیت و گین های مالتی پلکسر کانالهای MIMO با اختلالات Transceiver

شبیه سازی مقاله: تاثیر اختلالات فرستنده-گیرنده TRANSCEIVER بر رله کردن AF

شبیه سازی مقاله: نگاهی تازه به رله دو هاپی (شبیه سازی کامل در متلب)