شبیه سازی مقاله: رله کردن دوطرفه تحت حضور اختلالات در رله ترانسدیوسر

شبیه سازی مقاله: سیستم چند ورودی چند خروجی بزرگ برای حداکثر بازدهی طیفی

شبیه سازی مقاله: پروتکل دسترسی تصادفی به تخصیص راهنما در سیستم های MIMO

شبیه سازی مقاله: بهینه سازی پردازش سیگنال با چند هدف در سیستم های ۵G با متلب

شبیه سازی مقاله: سیستم های چند ورودی و خروجی بزرگ MIMO