مجموعه کامل سورس های شبکه عصبی مصنوعی در متلب

شبکه عصبی مادالاین (MADALINE Network) برای تشخیص حروف در متلب