مجموعه کامل سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت در متلب (سری سی ام)

روش ذوزنقه ای Trapezoidal در متلب