جدید ترین سری کتاب های آموزشی متلب شامل: ام فایل و سیمولینک

کتاب آموزش مثال های کاربردی متلب به همراه شبیه سازی ها – مولف هادی سعادت

آموزش متلب بخش سیمولینک + همراه با تحلیل بلوک ها

کتاب جامع آموزش متلب به زبان ساده + کتاب عالی