دنیا (مهمان)

من میخواهم یک سری لایه های اطلاعاتی را از arcmap به محیط متلب برای انجام منطق فازی بر روی آنها در نرم افزار متلب وارد کنم اما نمیدانم چه طوری باید آنها را فراخوانی کنم و اینکه آیا میتوان بر روی لایه ها کار کرد یا اینکه باید input هایی را با نام آن لایه ها ایجاد کنم و سپس توابع عضویت و سایر عملیات را انجام دهم؟