بهبود زمان نمونه برداری برای مدولاسیون QPSK ( مدولاسیون دیجیتال )

پروژه ۱۶۸۱: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد کامل + تحلیل روابط بهبود زمان نمونه برداری Timing Recovery برای مدولاسیون QPSK( مدولاسیون دیجیتال ) خلاصه ای از توضیحات: درانتقال داده ها در … ادامه مطلب»

شبیه سازی و تجزیه و تحلیل نویز سفید در نرم افزار متلب + پروژه کامل

پروژه ۱۶۸۰: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد کامل + تحلیل روابط خلاصه ای از توضیحات:     در این کد برنامه به همراه توضیحات کامل، به بررسی نویز سفید تحت … ادامه مطلب»

محاسبه توان یک سیگنال در نرم افزار متلب + با تبدیل گسسته فوریه + پروژه کامل متلب

پروژه ۱۶۷۹: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد + تحلیل تمامی روابط به کار رفته خلاصه ای از توضیحات:      محاسبه انرژی و توان یک سیگنال در این پروژه مورد … ادامه مطلب»

تخمین یول واکر و شبیه سازی در نرم افزار متلب + Yule Walker + پروژه کامل

پروژه ۱۶۷۸: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد + تحلیل تمامی روابط به کار رفته خلاصه ای از توضیحات: اگر یک مجموعه داده زمانی از یک الگوی خود رگرسیون  (AR(N)) به … ادامه مطلب»

بررسی روشهای محاسبه کانولوشن خطی + پروژه متلب با توضیحات

پروژه ۱۶۷۷: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد + تحلیل تمامی روابط به کار رفته خلاصه ای از توضیحات:  جزئیات ریاضی کانولوشن و رابطه ان با ضرب چند جمله ای و … ادامه مطلب»

خود همبستگی(همبستگی نگاشت) و پایداری – تحلیل سری های زمانی

پروژه ۱۶۷۶: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد + تحلیل تمامی روابط به کار رفته خلاصه ای از توضیحات: برای معرفی مفهوم خود همبستگی، تابع خود همبستگی(ACF)، تابع خودهمبستگی جزئی(PACF) با … ادامه مطلب»

مدلهای خطی- تخمین زننده های حداقل مربعات (LSE) و OLS + پروژه کامل

پروژه ۷۸۶: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد خلاصه ای از توضیحات: پیش زمینه :     مفاهیم وتکنیکهای مختلف تخمین مانند تخمین بیشترین احتمال(MLE)، تخمین بی بایاس حداقل واریانس(MVUE)، بهترین … ادامه مطلب»

نمونه برداری یک سیگنال در نرم افزار متلب + قضیه نایکوئیست شنون

پروژه ۱۶۷۵: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد خلاصه ای از توضیحات: در اینجا ایجاد یک سیگنال پیوسته و نمونه برداری ان به نسبت ارائه شده،نشان داده می شود. در شبیه … ادامه مطلب»

ایجاد چند توالی از متغیرهای تصادفی همبسته (Multiple Sequences)

پروژه ۱۶۷۴: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد خلاصه ای از توضیحات:     در توضیحات قبلی این سایت، روش ایجاد دو توالی از متغیرهای تصادفی همبسته بحث شد. ایجاد چند … ادامه مطلب»

ترسیم سیگنالهای اصلی: شکل موج سینوس و کسینوس با FFT

پروژه ۱۶۷۳: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد  همراه با تحلیل روابط خلاصه ای از توضیحات:     برای توضیح پایه های تبدیل گسسته فوریه واجرای بسیار موثر-تبدیل سریع فوریه (FFT) … ادامه مطلب»

کتاب

کتاب جامع دستورات متلب - خرید پستی درب منزل این کتاب شامل تمامی دستورات عمومی متلب می باشد
خرید اینترنتی
web hit counter