شبیه سازی کامل مسئله لمبرت Lambert برای حل یک مساله در متلب

پروژه ۷۷۲: شبیه سازی ام فایل متلب + سورس کامل متلب خلاصه ای از کار:     در این سورس کد شبیه سازی کامل مسئله لمبرت Lambert برای یک مساله ریاضی بطور کامل در متلب کدنویسی شده … ادامه مطلب»

روش کمترین مربعات least-squares در متلب (شبیه سازی کامل)

پروژه ۷۷۱: شبیه سازی ام فایل متلب + سورس کامل متلب + فیلم اجرای کد خلاصه ای از کار:     در این پروژه روش کمترین مربعات least-squares برای فیت بین داده ها در متلب پیشنهاد شده … ادامه مطلب»

روش Gibbs برای حل کامل عناصر برداری داده ها در متلب

پروژه ۷۷۰: شبیه سازی ام فایل متلب + سورس کامل متلب خلاصه ای از کار: در این پروژه حل عددی عناصر برداری داده ها orbital elements به روش Gibbs در متلب انجام گردیده است. دو ام فایل برای اجرای … ادامه مطلب»

تخمین به روش بیزی Bayesian ، تخمین Bayesian به کمک روش MCMC متلب

پروژه ۱۳۲۹: شبیه سازی ام فایل متلب + سورس کامل متلب خلاصه ای از کار: در این کد برنامه به بررسی کامل و تخمین به روش Bayesian ، و همچنین تخمین Bayesian به کمک روش زنجیره مارکوف مونت … ادامه مطلب»

کد متلب امید ریاضی–بیشینه کردن Expectation Maximization Algorithm

پروژه ۷۶۸: شبیه سازی ام فایل متلب + سورس کامل متلب خلاصه ای از کار:     در این شبیه سازی بطور کامل به تحقیق و بررسی کامل سورس کد راجع به امید ریاضی–بیشینه کردن Expectation Maximization … ادامه مطلب»

برآوردگر باثبات حداقل حجم بیضیوار (Minimum Volume Ellipsoid (MVE متلب

پروژه ۷۶۷: شبیه سازی ام فایل متلب + سورس کامل متلب + توضیحات خطوط برنامه خلاصه ای از کار:     در این پروژه کدهای دقیق متلب برای تخمین یا برآوردگر باثبات حداقل حجم بیضیوار (Minimum Volume … ادامه مطلب»

روش تخمینی Huber M-estimator مقاوم در متلب – ام فایل

پروژه ۷۶۶: شبیه سازی ام فایل متلب + سورس کامل متلب + توضیحات خطوط برنامه خلاصه ای از کار:     در این پروژه به بررسی دقیق یک روش تخمینی بنام Huber M-estimator مقاوم در متلب صورت … ادامه مطلب»

تخمین یا برآورد انقباض shrinkage estimators در متلب (شبیه سازی کامل)

پروژه ۷۶۵: شبیه سازی ام فایل متلب + سورس کامل متلب + توضیحات خطوط برنامه خلاصه ای از کار:     در این پروژه روش تخمین یا برآورد انقباض shrinkage estimators بطور کامل در متلب شبیه سازی … ادامه مطلب»

کتاب

کتاب جامع دستورات متلب - خرید پستی درب منزل این کتاب شامل تمامی دستورات عمومی متلب می باشد
خرید اینترنتی
web hit counter