همه ی نوشته ها در: ریاضیات

تولید اعداد رندوم چند متغیره با استفاده از تجزیه چولسکی

پروژه ۷۲۶: شبیه سازی  در متلب در این شبیه سازی توزیع رندوم چندمتغیره (توزیع چند متغیره)براساس تجزیه چولسکی به کار رفته است. از دستور csmvrnd به این منظور استفاده نموده ایم. از رابطه زیر برای محاسبه … ادامه مطلب»

توزیع چگالی یکنواخت و توزیع تجمعی در متلب

پروژه ۷۲۱: شبیه سازی  در متلب در این مثال قصد داریم تا تابع چگالی احتمال یکنواخت (یونیفرم) را بین محدوده ۰ تا ۱۰ مطابق تابع توزیع تجمعی رسم نماییم. از دستورات unifpdf و unifcdf به این منظور استفاده شده … ادامه مطلب»

کتاب

کتاب جامع دستورات متلب - خرید پستی درب منزل این کتاب شامل تمامی دستورات عمومی متلب می باشد
خرید اینترنتی
web hit counter