همه ی نوشته ها در: یکپارچه سازی استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای

نصاب وسایل حفاظتی و ایمنی ساختمان ها و تاسیسات

استاندارد آموزش شغل۷۷: نصاب وسایل حفاظتی و ایمنی ساختمان ها و تاسیسات گروه شغلی برق سازمان فنی و حرفه ای شرح شغل: نصاب وسایل حفاظتی و ایمنی ساختمان ها و تاسیسات در حوزه برق بوده و … ادامه مطلب»

مدیر فنی آسانسور

استاندارد آموزش شغل۷۵ و ۷۶: مدیر فنی آسانسور نصاب و تعمیرکار آسانسور گروه شغلی برق سازمان فنی و حرفه ای شرح استاندارد آموزش شغل: مدیر فنی آسانسور از مشاغل حوزه برق و مکانیک می باشد که … ادامه مطلب»

ممیز انرژی الکتریکی ساختمان

استاندارد آموزش شغل۷۴: ممیز انرژی الکتریکی ساختمان  گروه شغلی برق سازمان فنی و حرفه ای شرح استاندارد آموزش شغل: ممی انرژی الکتریکی ساختمان شغلی است از حوزه برق که شامل شایستگی هایی چون مستند سازی و … ادامه مطلب»

مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق

استاندارد آموزش شغل۷۳:  مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق  گروه شغلی برق سازمان فنی و حرفه ای مشخصات عمومی شغل : مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق کسی است که پس از گذراندن این دوره آموزشی بتواند … ادامه مطلب»

مسئول ایمنی در شبکه های توزیع برق

استاندارد آموزش شغل۷۱: مسئول ایمنی در شبکه های توزیع برق گروه شغلی برق سازمان فنی و حرفه ای شرح استاندارد آموزش شغل مسئول ایمنی در شبکه های توزیع برق از مشاغل حوزه برق بوده و شایستگی … ادامه مطلب»

مامور قرائت کنتور برق

استاندارد آموزش شغل۷۰: مامور قرائت کنتور برق گروه شغلی برق سازمان فنی و حرفه ای شرح استاندارد آموزش شغل : شغلی است از حوزه خدمات مشترکین که شایستگی های قرائت لوازم اندازه گیری ، کنترل قرائت … ادامه مطلب»

مأمور فنی خدمات مشترکین برق

استاندارد آموزش شغل۶۹: مأمور فنی خدمات مشترکین برق گروه شغلی برق سازمان فنی و حرفه ای شرح استاندارد آموزش شغل / شایستگی : شغلی است از روزه خدمات مشترکین که شایستگی نصب، اصلاح ، تست، بازرسی … ادامه مطلب»

لوسترساز بلوری

استاندارد آموزش شغل۶۸: لوسترساز بلوری گروه شغلی برق سازمان فنی و حرفه ای مشخصات عمومی شغل: سازنده لوسترهای بلوری کسی است که بتواند از عهده آماده کردن مواد اولیه اسکلت لوستر، مونتاژ و جمع کردن لوستر، … ادامه مطلب»

کارور MATLAB

استاندارد آموزش شغل۶۷: کارور MATLAB گروه شغلی برق سازمان فنی و حرفه ای شرح استاندارد آموزش شغل : کارور نرم افزار MATLAB از مشاغل حوزه برق می باشد . که شایستگی های برنامه نویسی و شبیه … ادامه مطلب»

کتاب

کتاب جامع دستورات متلب - خرید پستی درب منزل این کتاب شامل تمامی دستورات عمومی متلب می باشد
خرید اینترنتی
web hit counter