اصلاح صدا در متلب

طرح نوار ساده با نوار خطا به صورت سه بعدی در متلب

تبدیل ساده اما سریع تاریخ: ۱٫۳٪ از زمان Datestr ، ۲۰٪ از زمان datevec / datenum در متلب

محاسبات ساده در متلب

محاسبه ساده برای گرید آخر برای کلاس نمونه در متلب

محاسبات ساده در متلب

سلول ها یا visual cortex ساده در متلب

نمونه تنظیم رنگ ساده در متلب

تشخیص رنگ با استفاده از hue در متلب

مثال فشرده سازی compressed sensing در متلب