مجموعه سورس کدهای مرتبط با پروژه های متفاوت از متلب (سری پنجم)

مثالی از استنتاج Xfoil در متلب

استنتاج Xfoil در متلب

تولید VHDL یا Verilog fraction برای حالتی از Xilinx FPGA در متلب

دستور Xjview برای حالت های spm2 و spm5 در متلب

فراخوانی داده های اکسل Xls در متلب

ساخت سیگنال ها در حالت فایل های اکسلی Xls در متلب

تبدیل فایل های اکسل به پی دی اف درمتلب (دستور Xls2pdf)

دستور Xls2struct در متلب (پروژه سوم)

دستور Xls2struct در متلب (پروژه دوم)