آشنایی با سیستم الکترونیکی خودرو

قوانین اساسی در برق

معرفی و آشنایی با ریز پردازنده ۶۳۰۵ + فایل پی دی اف رایگان

کاربرد شبکه های عصبی در شبکه های قدرت

نسل آینده شبکه های مخابراتی (NGN)

عناصر شبکه‌های برق

شبکه های سلولی موبایل

مجله تخصصی برق و الکترونیک نویــز ۷

مجله تخصصی برق و الکترونیک نویــز ۶

مجله تخصصی برق و الکترونیک نویــز ۵