الگوریتم Forward viterbi در متلب

مجموعه کامل سورس کدهای تشخیص گفتار Speech Recognition

روش یادگیری رتبه بندی داخلی توسط اموزش خارجی برای حذف نویز تصویر صدا دار واقعی

کمینه سازی نرم وزنی چند کاناله برای حذف نویز صدای تصویر رنگی واقعی + کد متلب رایگان

کد متلب برای cdma مستقیم در متلب

کنترل توان در cdma با متلب

طبقه بندی تومور با استفاده از روش اجزاء مستقل و تجزیه ماتریس های غیرمنفی

پروژه کامل پیاده سازی یک شبکه عصبی مصنوعی در متلب + ویژه

مثالی از استخراج رنگ ها از تصاویر با پردازش موازی (mapreduce) در متلب

ردیابی بینایی توانمند با استفاده از جنگلهای تصادفی مورب + کد متلب رایگان