همپوشانی IFFT برای توالی چو + نسبت نقطه اوج به توان میانگن PAPR

پروژه ۱۵۴۴: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد  خلاصه ای از توضیحات:      PAPR تعریف … ادامه خواندن همپوشانی IFFT برای توالی چو + نسبت نقطه اوج به توان میانگن PAPR