نسبت خطای بیت (BER) برای BPSK در کانال رایلی + پروژه کامل

پروژه ۱۶۶۴: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد کامل همراه با تحلیل روابط  خلاصه ای از توضیحات:    بحث های زیادی در مورد BER (نسبت خطای بیت) برای مدولاسیون BPSK در … ادامه خواندن نسبت خطای بیت (BER) برای BPSK در کانال رایلی + پروژه کامل