ظرفیت ارگودیک یک سیستم SISO در کانال محوشدگی رایلی + پروژه متلب

پروژه ۱۹۰۵: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد  خلاصه ای از توضیحات:        برای یک کانال محوسازی یکنواخت که الگوی ان در زیر نشان داده می شود، با اگاهی … ادامه خواندن ظرفیت ارگودیک یک سیستم SISO در کانال محوشدگی رایلی + پروژه متلب