طرح Block Interleaver برای کدهای رید سالومون RS + پروژه کامل

پروژه ۱۶۹۰: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد کامل

خلاصه ای از توضیحات:

یک رمزگذار رید سالومون (RS) برای (n,k) نمادهای kk داده کاربر را می گیرد و با اضافه کردن نمادهای توازن n-k ، ان را به کلمه رمز گسترده نماد n تبدیل می کند. توانایی کد RS برای تصحیح خطای (t)(t) بصورت  محاسبه می شود.یعنی یک RS با نمادهای توازن  می تواند یک خطای متوالی تا خطاهای نماد n-k2n-k2 را تصحیح کند.

هدف این پروژه استفاده از طرح Block Interleaver برای کدهای RS می باشد. ابتدا کلیات موضوع ذکر می شود و سپس به بررسی کد ها پرداخته می شود. 

ادامه در فایل وورد … 

دیگر توضیحات امده در متن وورد :

مقدمه 

بلاک اینترلیورها

ساختارکدهای رید سالومون (RS)

نمونه طراحی

یک سیستم رمزگذاری رید سالومون (۲۵۵,۲۳۵)

کد متلب

نتیجه شبیه سازی

در صورت سوال در مورد محصول می توانید از بخش تماس با ما (منوی بالا)، با شماره تلفن مورد نظر مکاتبه نمایید.

 پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله فایل قابل دانلود است. 

خرید آنلاین

برخی نتایج: 

Given (255,235) Reed Solomon code can correct : 10 symbols
Given – expected burst error length from the channel : 20 symbols
____________________________________________________________________________
Interleaving will NOT help in this scenario
____________________________________________________________________________
Input Data to the Interleaver ->
THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_
____________________________________________________________________________

Interleaver Output after being corrupted by 20 symbol burst error – marked by ‘*’->
TTTHHHEEE___QQQUUUIIICCC********************N___FFFOOOXXX___JJJUUUMMMPPPSSS___OOOVVVEEERRR___TTTHHHEEE___LLLAAAZZZYYY___DDDOOOGGG___TTTHHHEEE___QQQUUUIIICCCKKK___BBBRRROOOWWWNNN___FFFOOOXXX___JJJUUUMMMPPPSSS___OOOVVVEEERRR___TTTHHHEEE___LLLAAAZZZYYY___DDDOOOGGG___TTTHHHEEE___QQQUUUIIICCCKKK___BBBRRROOOWWWNNN___FFFOOOXXX___JJJUUUMMMPPPSSS___OOOVVVEEERRR___TTTHHHEEE___LLLAAAZZZYYY___DDDOOOGGG___TTTHHHEEE___QQQUUUIIICCCKKK___BBBRRROOOWWWNNN___FFFOOOXXX___JJJUUUMMMPPPSSS___OOOVVVEEERRR___TTTHHHEEE___LLLAAAZZZYYY___DDDOOOGGG___TTTHHHEEE___QQQUUUIIICCCKKK___BBBRRROOOWWWNNN___FFFOOOXXX___JJJUUUMMMPPPSSS___OOOVVVEEERRR___TTTHHHEEE___LLLAAAZZZYYY___DDDOOOGGG___TTTHHHEEE___QQQUUUIIICCCKKK___BBBRRROOOWWWNNN___FFFOOOXXX___JJJUUUMMMPPPSSS___OOOVVVEEERRR___TTTHHHEEE___
____________________________________________________________________________
Deinterleaver Output->
THE_QUIC*******_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_THE_QUIC*******_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_THE_QUIC******N_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_LAZY_DOG_THE_QUICK_BROWN_FOX_JUMPS_OVER_THE_
____________________________________________________________________________

دیگر پروژه های مرتبط: 

اینترلیور interleaver تصادفی + پروژه کامل متلب همراه با توضیحات

کد متلب رید سالامون + معرفی + کاربرد ها + کدینگ و دیکدینگ

 


مجموعه: الکترونیک, مهندسی مخابراتبرچسب ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *