طرح بهینه تشکیل دهنده پرتو بهینه در فیلتر باند پهن اسپارس با simulated annealing

پروژه ۱۵۳۲: شبیه سازی مقاله در متلب + سورس کامل متلب + توضیحات خطوط برنامه در خود ام فایل

عنوان مقاله: 

OPTIMIZED DESIGN OF INTERPOLATED ARRAY AND SPARSE ARRAY
WIDEBAND BEAMFORMERS

********************************

دانلود: دانلود اصل مقاله لاتین

********************************

خلاصه ای از کار:

     ما در روش مختلف طراحی تشکیل دهنده های پرتو باندپهن  wideband beamformers را با کاربردهایی برای ارایه های میکروفون بررسی می کنیم. هدف اصلی ما از طراحی،کاهش تعداد سنسورها و حفظ عملکرد خوب تشکیل پرتو است. روشهای مختلف طراحی در نظر گرفته شده، ارایه های درون یابی شده interpolated arrays با سنسورهای مجازی وارایه های اسپارس بهینه است. ما روشهای جدید بهینه سازی برای تشکیل پرتو باند پهن دارای دو ارایه ارائه می کنیم. نتایج تجربی معمولی ،عملکرد ارایه درمورد سنسورهای نویزی با انجام شبیه سازی در متلب صورت می گیرد. برخی از توضیحات شبیه سازی به رنگ سبز در خود متلب توضیح داده شده است. در انتها برخی از نتایج قابل مشاده است. 

در فرآیند شبیه سازی برای یافتن وزن ها از روش بهینه سازی simulated annealing  یا SA استفاده شده است. فلوچارت کار در شکل زیر: 

     در صورت سوال در مورد محصول و یا در صورت اشکال در اجرای شبیه سازی می توانید از بخش تماس با ما (منوی بالا)، با شماره تلفن مورد نظر مکاتبه نمایید.

پس از پرداخت آنلاین فایل قابل دانلود می باشد

خرید آنلاین

برخی نتایج:

% design parameters

N = 8; % number of active sensors
M = 21; % total number of sensor locations of sparse array

phi_look = 60; % look direction (0° = endfire, 90° = broad side)
phi_zero = [20 160]; % desired spatial nulls
%phi_look = 0;
%phi_zero = 90;

mu = 0.1; % regularization parameter of MVDR design
gamma = 0.15; % cost function parameter
Fs = 16000; % sampling frequency

% design sparse array beamformer

[mics,Ws,klow,kup] = bf_wide_sparse(1,M,N,phi_look,90,phi_zero,90,…
Fs,mu,1,40,20,gamma);

۱٫ iteration, 10. permutation, C = 0.012058
۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰
۲٫ iteration, 3. permutation, C = 0.013328
۱۰۰۱۱۰۰۰۰۰۱۰۱۱۱۰۰۱۰۰۰
۲٫ iteration, 16. permutation, C = 0.016457
۱۱۰۱۰۱۰۰۰۰۱۰۱۰۱۱۰۰۰۰۰
۳٫ iteration, 10. permutation, C = 0.011924
۰۱۰۱۰۱۱۰۰۰۱۱۰۰۱۰۰۰۰۰۱
۴٫ iteration, 1. permutation, C = 0.015472
۰۱۰۰۱۱۰۰۰۱۱۱۱۰۱۰۰۰۰۰۰
۴٫ iteration, 18. permutation, C = 0.014120
۰۱۰۱۰۰۱۱۰۱۰۰۱۰۰۰۰۱۱۰۰
۵٫ iteration, 15. permutation, C = 0.015466
۰۱۰۱۰۰۰۰۰۱۰۰۱۱۱۰۱۰۰۱۰
۶٫ iteration, 18. permutation, C = 0.010398
۰۱۰۰۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۰۱۰۰۱۰
۷٫ iteration, 19. permutation, C = 0.016363
۰۰۱۱۰۱۰۰۱۰۰۰۱۱۱۰۱۰۰۰۰
۹٫ iteration, 1. permutation, C = 0.010763
۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۱۰۰۱
۱۰٫ iteration, 20. permutation, C = 0.009318
۱۰۰۱۰۰۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۰
۱۳٫ iteration, 6. permutation, C = 0.011756
۱۱۰۱۱۰۰۱۰۰۰۱۱۰۰۰۰۱۰۰۰
۱۴٫ iteration, 19. permutation, C = 0.010594
۰۰۰۱۱۰۰۱۱۰۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۱
۱۵٫ iteration, 16. permutation, C = 0.011754
۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۰۱
۱۷٫ iteration, 11. permutation, C = 0.013538
۰۱۰۰۱۰۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۰۱۱
۱۸٫ iteration, 14. permutation, C = 0.010610
۰۱۰۰۱۱۰۰۱۰۱۰۰۰۱۱۰۰۱۰۰
۲۱٫ iteration, 7. permutation, C = 0.010435
۰۰۰۰۱۰۰۱۱۰۱۱۰۰۰۱۱۰۰۱۰
۲۵٫ iteration, 14. permutation, C = 0.010023
۱۱۰۰۱۱۰۰۰۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۰۰
۲۸٫ iteration, 20. permutation, C = 0.011432
۰۱۰۰۱۱۰۰۰۱۰۰۱۱۰۰۱۰۱۰۰
۳۹٫ iteration, 14. permutation, C = 0.008591
۱۰۰۱۱۰۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۰۱۰۰۰
۲۰۰ array geometries selected during optimization
best cost function value = 0.008554
best array layout:
۱۰۰۱۱۰۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۰۰۱۰۰
array grid spacing = 2.50 cm, array length = 45.00 cm
Processing time = 18.9042 seconds

دیگر پروژه قابل دانلود: 

 

 


مجموعه: الکترونیک, الگوریتم های فراابتکاری و هوشمند, مهندسی مخابراتبرچسب ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *