دمدولاتور Non coherent در Pi/4 DQPSK ( شیفت فاز باینری DBPSK)

پروژه ۱۶۶۲: شبیه سازی کامل در متلب (ام فایل) + توضیح وورد کامل همراه با تحلیل روابط دمدولاتور Non coherent … ادامه خواندن دمدولاتور Non coherent در Pi/4 DQPSK ( شیفت فاز باینری DBPSK)